Hakkımızda

2019 yılında VERKA GLOBAL DIS? TI?CARET SAN. ve TI?C. LTD. S?TI?. olarak kurulmus? olup I?thalat - ihracat ve sanal pazar ag?ını genis?letmek ic?in dinamik ve gelis?en ekibi ile emin adımlarla istikrarlı bu?yu?mesine devam etmektedir.
Yenilikc?i vizyonu dog?rultusunda yu?ksek u?ru?n kalitesi ve mu?s?teri memnuniyeti odaklı c?alıs?an VERKA GLOBAL, her zaman verdig?i gu?vence ile KOBI?’ler, bu?yu?k o?lc?ekli u?reticiler ve ticari firmalar ic?in vazgec?ilmez is? ortag?ı olmus?tur. Yeni u?ru?nler ve yatırım yapmak ic?in Ar-Ge c?alıs?malarımız hızla devam etmektedir. U?lkemizin kaliteden o?du?n vermeyen, o?nde gelen u?retici ve ticari firmaları ile c?alıs?maktadır. Aynı zamanda Avrupa ve Orta Dog?u u?lkelerine, c?es?itli o?zelliklerde Mobilya Aksesuarların ihracatını yapmaktadır. Alanında uzman, aras?tırma- gelis?tirme konusunda gec?mis? deneyimleri ile o?nde gelen firmalarda fark yaratan ekibimizle mobilya aksesuarlarında firmaların tu?m taleplerini kars?ılamaya hazır bulunmaktayız. Mu?s?teri memnuniyetini su?rekli o?n planda tutarak, c?alıs?anlarının ve ortaklarının tecru?beleri ve gerek yurt ic?indeki gerekse yurt dıs?ındaki mu?s?terilerinin katkılarıyla u?ru?n ve hizmet kalitesini hep en u?st seviyede tutmaktadır. Satıs? ve pazarlama faaliyetlerinin yanısıra, son do?nemlerde u?retime verdig?i destekle de dikkat c?ekmekte ve bu alandaki is?birlig?ini arttırarak devam ettirmektedir. 
Sahip oldug?u ihracat ag?ırlıklı mu?s?teri portfo?yu?nu? genis?letmek ve bu alanda daha ciddi hacimlere ulas?mak Verka Global'in gelecek do?nemdeki hedeflerindendir. C?alıs?anlarımızın performansını arttırmak ic?in gerekli kaynakları temin etmek, eg?itim olanakları sunmak ve su?reklilig?ini sag?layabilmektir. 

Yükleniyor...